Arduino Mega 2560 R3

Arduino Mega 2560 R3
 • 250,000 VNĐ
 • Arduino Mega 2560 là broad mạch vi đều kiển không thể thiếu trong máy in 3D
 • Cho vào giỏ
 • Loại sản phẩm: Điện tử

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Arduino Mega2560 là một vi điều khiển bằng cách sử dụng ATmega2560.
 
Bao gồm:
 
 • 54 chân digital (15 có thể được sử dụng như các chân PWM)
 • 16 đầu vào analog,
 • 4 UARTs (cổng nối tiếp phần cứng),
 • 1 thạch anh 16 MHz,
 • 1 cổng kết nối USB,
 • 1 jack cắm điện,
 • 1 đầu ICSP,
 • 1 nút reset.
Nó chứa tất cả mọi thứ cần thiết để hỗ trợ các vi điều khiển.
 
Arduino Mega2560 khác với tất cả các vi xử lý trước giờ vì không sử dụng FTDI chip điều khiển chuyển tín hiệu từ USB để xử lý. Thay vào đó, nó sử dụng ATmega16U2 lập trình như là một công cụ chuyển đổi tín hiệu từ USB. Ngoài ra, Arduino Mega2560 cơ bản vẫn giống Arduino Uno R3, chỉ khác số lượng chân và nhiều tính năng mạnh mẽ hơn, nên các bạn vẫn có thể lập trình cho con vi điều khiển này bằng chương trình lập trình cho Arduino Uno R3.
 
Sơ đồ các linh kiện của Arduino Mega
 
Arduino Megas có sơ đồ linh kiện như các hình sau đây (hơi nhiều chân)

 • 5 Chân GND
 • 3 chân 5V
 • 1 chân 3.3v
 • 1 nút reset
 • 16 chân analog
 • 4 chân UART
 • 54 Chân digital trong đó có 15 chân chúng ta có thể sử dụng như PWM
 • 6 Chân lập trình ISP