Step Driver

Step Driver
  • 35,000 VNĐ
  • Điều khiển động cơ bước (Step Driver - A4988).
  • Cho vào giỏ
  • Loại sản phẩm: Điện tử

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Động cơ bước khác với các động cơ DC hay AC thường mà chúng ta hay thấy. Dộng cơ bước sẽ quay một góc tùy theo loại động cơ như 1.8 độ, 0.9 độ ... với một xung điện sẽ cho ta một góc quay như vậy. Vì vậy chúng ta cần một bộ điểu khiển động cơ bước (Step drive) khi nhận xung từ vi điều khiển hay vi xư lý thì điểu kiển động cơ bước sẽ cho ra dòng điện tương ứng để làm quay động cơ.

Trên thị trường có rất nhiều bộ điểu khiển động cơ bước (Step drive) như : A4988, DRV8825, TB6560 ...Tuy thuộc vào động cơ mà chúng ta sử dụng có cường độ dòng điện bao nhiêu như 2A, 3A, 1.2A ... Thì chúng ta sẽ chọn điểu kiển động cơ bước tương ứng. 

Ứng dụng trong máy in 3D, máy khắc laser thì cần các động cơ bước nhỏ, thường là Mena 17 có cường độ dòng điện nhỏ hơn 2A. Thì chúng ta có thể chọn lại điểu khiển động cơ bước (Step drive) A4988 hoặc DRV8825. Tuy nhiên khi chúng tôi chạy thử 2 loại này cùng một loại máy thì chúng tôi thấy điểu khiển động cớ bước A4988 cho động cơ chạy êm hơm, không rung và giá thành lại rẻ hơn DRV8825

bộ điểu khiển động cơ bước (Step drive) A4988 cho dòng Max là 2A, đủ đề hoạt động các motor mena 17, đây là dòng thông dụng để làm máy in 3D. Một máy in 3D cần ít nhất 4 cái step drive.

Đã bao gồm tỏa nhiệt cho step driver và đã hàn sẵn chân cắm.
  • Màu: Đỏ
  • Kích thước: 1.5 x 2 mm
  • Vi bước: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16