Bơm hút chân không nhỏ - 12V (cũ)

Bơm hút chân không nhỏ - 12V (cũ)
  • 85,000 VNĐ
  • Bơm hút chân không nhỏ - 12V dùng trong SMT bằng tay hoặc bằng máy.
  • Cho vào giỏ
  • Loại sản phẩm: Cơ khí

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bơm hút chân không nhỏ - 12V dùng trong SMT bằng tay hoặc bằng máy.