Đầu giữ mũi khoan B10

Đầu giữ mũi khoan B10
  • 50,000 VNĐ
  • Đầu giữ mũi khoan B10 - Kẹp được mũi khoan từ 0.6 - 6mm
  • Cho vào giỏ
  • Loại sản phẩm: Cơ khí

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Đầu giữ mũi khoan B10 - kẹp được mũi khoan từ 0.6 -> 6mm. Nếu nối vào Motor 775 hoặc 555 cần phải thông qua khớp chuyển đổi. Tham khảo tại đây.