Đầu giữ mũi khoan JTO

Đầu giữ mũi khoan JTO
  • 80,000 VNĐ
  • Đầu giữ mũi khoan JTO kẹp được mũi khoan từ 0.3 - 4mm
  • Cho vào giỏ
  • Loại sản phẩm: Cơ khí

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Đầu giữ mũi khoan JTO là đầu giữ mũi khoan nhỏ nhất, kẹp được mũi khoan từ 0.3mm đến 4mm. Phù hợp với khách hàng muốn làm máy khoan board mạch điện tử, khoan lồng chim. Đầu giữ mũi khoan cần một ống nối đề gắn vào motor như 775 hoặc 550. Thao khảo tại đây