Đế máy mài góc

Đế máy mài góc
  • 70,000 VNĐ
  • Chuyển đổi máy mài góc thành máy cưa thẳng 
  • Cho vào giỏ
  • Loại sản phẩm: Cơ khí

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Chuyển đổi máy mài góc thành máy cưa thẳng cắt gỗ, sắt. Rất nhỏ gọn, tiện lợi và tiết kiệm, thích hợp cho các bạn làm DIY muốn cắt ván mỏng.