Full Part Ultimaker 2 - Ống trượt

Full Part Ultimaker 2 - Ống trượt
  • 450,000 VNĐ
  • Máy Ultimaker 2 có 4 bộ phận nối với nhau tạo thành trục X và trục Y. CGen cung cấp full part gồn bộ phần nhựa, ống trượt và lò xo căng dây đai.
  • Cho vào giỏ
  • Loại sản phẩm: Cơ khí

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Máy Ultimaker 2 có 4 bộ phận nối với nhau tạo thành trục X và trục Y. CGen cung cấp full part gồn bộ phần nhựa, ống trượt và lò xo căng dây đai.