Gối đõ bạc đạn KFL08 - kiểu đứng

Gối đõ bạc đạn KFL08 - kiểu đứng
  • 40,000 VNĐ
  • Gối đỡ KFL08 đứng là loại gối đỡ có bạc đạn thường kết hợp với vitme T8
  • Cho vào giỏ
  • Loại sản phẩm: Cơ khí

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gối đỡ KFL08 đứng là loại gối đỡ có bạc đạn thường kết hợp với vitme T8 dùng cố định 2 đầu của vitme