Gối đỡ đai ốc vitme T8

Gối đỡ đai ốc vitme T8
  • 70,000 VNĐ
  • Gối đỡ vitme T8 dùng trong máy CNC hoặc máy in 3D
  • Cho vào giỏ
  • Loại sản phẩm: Cơ khí

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gối đỡ đai ốc vitme T8 dùng để gắn đai ốc vitme T8 phù hợp làm máy in 3D va máy CNC

Kích thước