Khớp nối

Khớp nối
  • 20,000 VNĐ
  • Khớp nối cho vitme 
  • Cho vào giỏ
  • Loại sản phẩm: Cơ khí

CHI TIẾT SẢN PHẨM

 2 Trục vitme cần có khớp nối giữa motor bước và vitme.
  • 1 đầu đường kính: 5mm
  • 1 đầu đường kính: 8mm