Kim phun dùng cho máy in 3D

Kim phun dùng cho máy in 3D
  • 35,000 VNĐ
  • Kim phun được gia công một cách chính xác, có các kích thước 0.2 và 0.4 mm 
  • Cho vào giỏ
  • Loại sản phẩm: Cơ khí

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Kim phun được gia công một cách chính xác, có các kích thước 0.2 và 0.4 mm, đây là kim phun phổ biến nhất trên thị thường. Kim phun 0.4mm in vật thể nhanh hơn tuy nhiên độ mịn không cao. Trong khi đó kim phun 0.2mm in lâu nhưng bù lại cho độ mịn của vật thể cao hơn.