Ốc nhôm định hình 20 M4

Ốc nhôm định hình 20 M4
  • 3,000 VNĐ
  • Đây là ốc dành cho nhôm định hình 20x20 dùng ốc M4 (ốc 4mm) . Chiều dài ốc là 8mm
  • Cho vào giỏ
  • Loại sản phẩm: Cơ khí

CHI TIẾT SẢN PHẨM

 Đây là ốc dành cho nhôm định hình 20x20 dùng ốc M4 (ốc 4mm) . Chiều dài ốc là 8mm