Pully GT2 - 20 răng - lỗi 5mm

Pully GT2 - 20 răng - lỗi 5mm
  • 25,000 VNĐ
  •  Pully GT2 dùng dây đai GT2 là chuẩn của máy in 3D rên thị trường hiện nay.
  • Cho vào giỏ
  • Loại sản phẩm: Cơ khí

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Pully GT2 dùng dây đai GT2 là chuẩn của máy in 3D trên thị trường hiện nay. Cho bước dịch chuyển là 2mm (mỗi bước răng là 2mm).