Vòng đai S2M - 200mm

Vòng đai S2M - 200mm
  • 25,000 VNĐ
  • Vòng đai S2M - 200mm dùng trong máy CNC, laser, Máy in 3D
  • Cho vào giỏ
  • Loại sản phẩm: Cơ khí

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Vòng đai S2M và GT2 là giống nhau về mặt cấu tạo. Giữa 2 răng trên dây khoảng cách là 2mm. Dùng chuyển động giữa 2 pully GT2.