Vong đệm trụ bánh xe V-slot

Vong đệm trụ bánh xe V-slot
  • 5,000 VNĐ
  •  Vòng đệm trụ bánh xe V-slot
  • Cho vào giỏ
  • Loại sản phẩm: Cơ khí

CHI TIẾT SẢN PHẨM

 Vòng đệm trụ bánh xe V-slot. đường kính ngoài 10mm, trong 5mm và dày 6mm