VẬT LIỆU IN 3D - NHỰA IN 3D
 • Nhựa PLA - Xanh lá cây - Sợi nhựa 1.75mm - 1kg
  Xem chi tiết
 • Nhựa PLA - Xanh lá cây - Sợi nhựa 1.75mm - 1kg
 • 250,000 VNĐ
 • Nhựa PLA - Xanh dương - Sợi nhựa 1.75mm - 1kg
  Xem chi tiết
 • Nhựa PLA - Xanh dương - Sợi nhựa 1.75mm - 1kg
 • 250,000 VNĐ
 • Nhựa PLA - Màu Vàng - Sợi nhựa 1.75mm - 1kg
  Xem chi tiết
 • Nhựa PLA - Màu Vàng - Sợi nhựa 1.75mm - 1kg
 • 250,000 VNĐ
 • Nhựa PLA - Màu đen - Sợi nhựa 1.75mm - 1kg
  Xem chi tiết
 • Nhựa PLA - Màu đen - Sợi nhựa 1.75mm - 1kg
 • 250,000 VNĐ
 • Nhựa PLA - Màu trắng - Sợi nhựa 1.75mm - 1kg
  Xem chi tiết
 • Nhựa PLA - Màu trắng - Sợi nhựa 1.75mm - 1kg
 • 250,000 VNĐ