Động cơ bước 5V và driver ULN2003

28,000

In stock

Động cơ bước không thể thiếu trong quá trình nghiêng cứu máy in 3D, máy khác laser, máy cnc hoặc robot. Động cơ bước 5V là loại động cơ nhỏ gọn có những bánh răng giảm tốc cho momen xoắn cao. Động cơ bước khác với những động cơ DC là cần 1 driver điểu khiển để cấp xung cho mỗi phase.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Điện áp cung cấp: 5 ~ 12VDC cho driver và 5VDC cho động cơ.
  • Tín hiệu ngõ vào: 4 chân in1, in2, in3, in4.
  • 4 led hiển thị trạng thái hoạt động của động cơ.
  • Số phase: 4.
  • Bước: 5.6250/64.

DEMO MẪU ĐỘNG CƠ BƯỚC

  • SƠ ĐỒ CHÂN

  • CODE MẪU

/* Day la code vi du dieu khien dong co buoc  */
// Them thu vien Stepper.h:
#include <Stepper.h>
// Define number of steps per rotation:
const int stepsPerRevolution = 2048;
// Wiring:
// Pin 8 to IN1 on the ULN2003 driver
// Pin 9 to IN2 on the ULN2003 driver
// Pin 10 to IN3 on the ULN2003 driver
// Pin 11 to IN4 on the ULN2003 driver
// Create stepper object called ‘myStepper’, note the pin order:
Stepper myStepper = Stepper(stepsPerRevolution, 8, 10, 9, 11);
void setup() {
// Set the speed to 5 rpm:
myStepper.setSpeed(5);

// Begin Serial communication at a baud rate of 9600:
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
// Step one revolution in one direction:
Serial.println(“clockwise”);
myStepper.step(stepsPerRevolution);
delay(500);

// Step one revolution in the other direction:
Serial.println(“counterclockwise”);
myStepper.step(-stepsPerRevolution);
delay(500);
}

 See It Styled On Instagram

    Instagram did not return a 200.

Danh mục sản phẩm