Mạch thu phát wifi ESP8266 NodeMcu

80,000

In stock

Mạch thu phát wifi ESP8266 NodeMCU là một kit chi phí thấp với đầy đủ ứng dụng TCP/IP với nền tảng chip ESP8266. Để tiết kiệm chi phí mạch đã dùng IC giao tiếp CH340 thay vì CP2102. Module thu phát wifi thường ứng dụng trong các ứng dụng kết nối không dây như IoT hoặc truyền nhận dữ liệu thông qua wifi. Ngoài ra để viết chương trình (code) bạn có thể dủng Arduino IDE cho thuận tiền và dễ dàng hơn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Hỗ trợ Arduino IDE
 • Sử dụng module wifi ESP – 12E
 • Nguồn vào: Cấp nguồn 5V và chương trình thông qua cổng USB
 • Kích thước: 49 x 24.5 x 13mm
 • IC chính: ESP8266 Wifi SoC.
 • Phiên bản firmware: Node MCU.
 • Chip nạp và giao tiếp UART: CH340.
 • GPIO tương thích hoàn toàn với firmware – Node MCU.
 • GIPO giao tiếp mức 3.3VDC
 • Tích hợp Led báo trạng thái, nút Reset, Flash.

SƠ ĐỒ CHÂN

Sơ đồ chân ESP8266 MODEMCU LUA -ESP-12E

CODE MẪU TEST

Code sẽ demo chương trình tắt mở đèn LED thông qua wifi. Sau khi nạp chương trình xong thì dùng điện thoại truy cập vào wifi tên là CGEN với mật khẩu 123456789. Sau đó nhập địa chỉ IP lên trong Serial của Arduino IDE lên trên trình duyệt và tắt mở đèn LED

/* Cắm cable kết nối
* Mở Device Manger để xem port
* Vào Tools -> Board -> NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
* Vào Tools -> Port -> Chọn Port kết nối.
* Nạp code xong dùng điện thoại có kết nối Wifi truy cập vào wifi có tên CGEN , mật khẩu: 123456789
*/

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>

const char *ssid = “CGEN”;
const char *password = “123456789”;
int stateLED = LOW;

ESP8266WebServer server(80);

void handleRoot() {
response();
}

void handleLedOn() {
stateLED = HIGH;
digitalWrite(4, stateLED);
digitalWrite(5, stateLED);
response();
}

void handleLedOff() {
stateLED = LOW;
digitalWrite(4, stateLED);
digitalWrite(5, stateLED);
response();
}
const String HtmlHtml = “<html><head>”
“<BODY align=”center”>”
“<meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1″ /></head>”;
const String HtmlHtmlClose = “</html>”;
const String HtmlTitle = “<h1>NamVietGroup</h1><br/>
“;
const String HtmlLedStateLow = “<big>LED is now <b>OFF</b></big><br/>
“;
const String HtmlLedStateHigh = “<big>LED is now <b>ON</b></big><br/>
“;
const String HtmlButtons =
“<a href=”LEDOn”><button style=”display: block; width: 100%;”>ON</button></a><br/>”
“<a href=”LEDOff”><button style=”display: block; width: 100%;”>OFF</button></a><br/>”;

void response() {
String htmlRes = HtmlHtml + HtmlTitle;
if (stateLED == LOW) {
htmlRes += HtmlLedStateLow;
} else {
htmlRes += HtmlLedStateHigh;
}

htmlRes += HtmlButtons;
htmlRes += HtmlHtmlClose;

server.send(200, “text/html”, htmlRes);
}

void setup() {
delay(1000);
Serial.begin(115200);
Serial.println();

WiFi.softAP(ssid, password);

IPAddress apip = WiFi.softAPIP();
Serial.print(“visit:
“);
Serial.println(apip);
server.on(“/”, handleRoot);
server.on(“/LEDOn”, handleLedOn);
server.on(“/LEDOff”, handleLedOff);
server.begin();
Serial.println(“HTTP server beginned”);
pinMode(4, OUTPUT);
digitalWrite(0, stateLED);
pinMode(5, OUTPUT);
digitalWrite(1, stateLED);
}

void loop() {
server.handleClient();
}

 See It Styled On Instagram

  Instagram did not return a 200.

Danh mục sản phẩm